Podaci ugovarača osiguranja   Podaci o osiguranju   Plaćanje
Saglasan sam da primam promotivni materijal i obaveštenja o akcijama koje sprovodi kompanija "DDOR Novi Sad"

Napomena: Kompanija DDOR Novi Sad a.d.o se obavezuje da će čuvati privatnost svih svojih kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se prijave na mailing listu koja se koristi u marketinške svrhe i obaveštenja o akcijama koje sprovodi naša kompanija. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i obrađuju u skladu sa važećim propisima i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla.